รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 10:42

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ