วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิงไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ณ พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ภายในตำบลหนองคู โดยมีประชาชนภายในพื้นที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา/เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

      วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  เป็นประธานจัดกิจกรรม /โครงการไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. หมู่ที่ 1-7) และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 18

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ