มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันพุธ, 15 เมษายน 2563 14:41

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


♦แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562

»รายงานผลการประเมิน ฯ ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

»รายงานการประชุมเพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

»คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

»บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ

♦มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

»คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA (อบต.หนองคู) ประจำปี พ.ศ. 2563

»บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ