ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 13:53

           ด้วยองค์การบริืหารส่วนตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ได้จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เสร็จเรียบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ