แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพุธ, 21 เมษายน 2564 14:22

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู   อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้จัทำ  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ