แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพุธ, 30 กันยายน 2563 11:04

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู   อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ