ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 10:04

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2563 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) »»

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ