โครงฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 13:59

      วันที่ 10-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้รับเกียรติจากผู้อนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร พนักงานสืบสวนและไต่ตวนจาก สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดยโสธร และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ