Hot News :

โครงการอบรมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563 10:26

      วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  เป็นประธานจัดกิจกรรม /โครงการไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. หมู่ที่ 1-7) และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ