ประชุมติดตาม แผนและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันจันทร์, 04 เมษายน 2565 15:33

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประกอบด้วย นาทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ห้วงระยะเวลา1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

Image Gallery

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ