Hot News :

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2565 10:12

       ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุง บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว โดยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ