ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชดำริเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหนองสิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria474c8e9f04

 

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม

1. โครงการวันลอยกระทง ปีพ.ศ. 2562 (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2563 

1. โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปี พ.ศ.2563


View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria6424c8b17e


2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ปี พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

1. โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปี พ.ศ.2563


View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria6424c8b17e


2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2563


View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaccadee0aa5


3. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์  

 

View the embedded image gallery online at:
https://nongku.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaac420b2325

วันที่ 17-19 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมรณรงค์รื้อผักตบชวา วัชพืช แหล่งน้ำสาธารณะ คลองสวยน้ำใส ณ หนองสิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู ร่วมกันประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้นำหน้ากากผ้าไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อช่วยชาติ ช่วยให้แพทย์ พยาบาล ไม่ต้องทำงานหนัก"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เข้ารับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ