กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564 13:29

      ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพัีนธ์ 2564 สมัยสามัญสมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 (กำหนด 15 วัน) , สมัยสามัญสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 (กำหนด 15 วัน), สมัยสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 (กำหนด 15 วัน), สมัยสามัญสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 2564 (กำหนด 15 วัน) และกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 (กำหนด 15 วัน) 

 

 

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ