Hot News :

คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 09:18

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้มีคำสั่ง ที่ 999/2563 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ