ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ฯ

วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563 10:28

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ส.ถ./ผ.ถ.4/5) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ