Hot News :

คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563 14:17

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ 1162/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ