ประกาศการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 12:57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

1. (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... และ

2. (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....

ขอเชิญประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญััติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูทั้งสองเรื่อง ตามช่องทางที่ปรากฏในเอกสารประกาศแนบท้ายนี้

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ