รายงานสถิติการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 09:48
รายงานสถิติการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ