ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 สายทาง (จากบ้านนายสุรพงษ์ สิทธิยา - เชื่อมถนน หมู่ที่ 3)

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562 09:53

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 สายทาง (จากบ้านนายสุรพงษ์ สิทธิยา - เชื่อมถนน หมู่ที่ 3) ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 394,300 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562 เป็นเงิน 394,300 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ