Hot News :

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2562

วันพุธ, 01 มกราคม 2563 14:19

            ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ได้จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เดือนธันวาคม 2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ