คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563 13:14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองคู หมู่ 2 ต. หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร สาย้านหนองคู - บ้านดงบัง หมู่ 5 (ข้างฐานจุดบั้งไฟ ม.2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.80-010 ผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 465 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจรช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ