ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองคู-บ้านดงบัง หมู่ที่5 (ข้างฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่2)

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563 15:58

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองคู ม.2 ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร สายบ้านหนองคู - บ้านดงบัง ม.5 (ข้างฐานจุดบั้งไฟ ม.2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 80-010 ผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 465 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจรา่จรช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ