ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนทรายงาม - หนองหลวง หมู่ที่ 4

วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2563 16:11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สายบ้านโนนทรายงาม - หนองหลวง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,792 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8,960 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.20 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ