นายทัศนัย ขันเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      วันที่ 10-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน...

[ 14-09-2563 ] Hits:9

โครงอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู ผู้นำชุมชน อ.ส.ม. ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1...

[ 19-08-2563 ] Hits:13

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน สิงหาคม

     วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณข้างทางณ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และถนนสายหน่อตุ้ยอุปภัมถ์ 

[ 14-08-2563 ] Hits:15

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ