นายทัศนัย ขันเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2563  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) »»

[ 01-06-2563 ] Hits:11

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชดำริเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหนองสิม บ้านหนองคู หมู่ที่ 7...

[ 06-05-2563 ] Hits:30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม 1. โครงการวันลอยกระทง ปีพ.ศ. 2562 (โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

[ 05-05-2563 ] Hits:27

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ