Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

[ 20-03-2566 ] Hits:10

รับมอบรางวัลงานสัมมนา "9 จังหวัด ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ถนนปลอดภัย"

วันที่ 3 มี.ค. 66  นางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมแสดงผลงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอ และตำบล  ในงานสัมมนา "9 จังหวัด ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ถนนปลอดภัย" ซึ่งประกอบด้วย  9 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี เชียงราย ยโสธร ระยอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี โดยในงานจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรองชนะเลิศระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล...

[ 09-03-2566 ] Hits:22

ประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในพื้นที่ของสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (อีสานล่าง)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย จ่าสิบโทธนวัฒน์ เศิกศิริ นักป้องกันและบรรเทาสาธาสารณภัยชำนาญการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในพื้นที่ของสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (อีสานล่าง) พร้อมออกบู๊ทนำเสนอผลงานมาตรการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองคู ณ โรงแรมโซคูล อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

[ 28-02-2566 ] Hits:50

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ♦ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น)     1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา ♦ตำแหน่งประเภทวิชาการ     1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา     2) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา     3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา ♦ตำแหน่งประเภทั่วไป    ...

[ 28-02-2566 ] Hits:53

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ