Hot News :

นายทัศนัย ขันเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงการแข่งกีฬาเสริมสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23-26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล การเต้นแอโรบิค และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน...

[ 27-11-2563 ] Hits:75

การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ลิงก์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ⇒ https://www.nacc.go.th/NACCP

[ 09-11-2563 ] Hits:80

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

      วันที่ 31 ตุลาคม 2563  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และเพื่อให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดขึ้น ณ...

[ 02-11-2563 ] Hits:80

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ