สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue จังหวัดยโสธร

[ 23-09-2565 ] Hits:12

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

[ 15-09-2565 ] Hits:43

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง 1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)   2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  4. พนักงงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ              

[ 14-09-2565 ] Hits:26

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง  1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)   2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  4. พนักงงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร            

[ 02-09-2565 ] Hits:39

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ