นายทัศนัย ขันเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงการอบรมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  เป็นประธานจัดกิจกรรม /โครงการไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. หมู่ที่ 1-7) และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน ณ...

[ 27-10-2563 ] Hits:11

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

      วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  นำโดยนายทัศนัย ขันเงิน  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองคู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิงไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้...

[ 21-10-2563 ] Hits:2

โครงฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      วันที่ 10-11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคู และบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยมีนายทัศนัย ขันเงิน...

[ 14-09-2563 ] Hits:38

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ