Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-653-2256

นายโกวิท ไชยสัจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-470-9836

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางชัญญาภัค ทาปุ๋ย

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 095-269-9095

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-380-5622

นายวงศ์ประดิษฐ์ ศรีอิสาณ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-425-1198

นางสาวสุภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 098-105-3845

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-380-5622

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 099-653-2256

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
มือถือ 099-653-2256

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ