กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางปรัศนี ขันเงิน

ครู คศ. 1

นางอุดร ไชยมา

ครู คศ. 1

นางพรสุดา รัตนะวงษ์

ครู คศ. 1

นางสาวิตรี ภัยกุมพันธ์

ครู คศ 1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางดวงสมร ราษฎรดี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสำราญจิต โคมร้าย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางผ่องศรี ขันเงิน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิชญ์ศินี ปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววรรณวิสา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจินตนา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรรัตน์ อ่อนจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ