Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ ฮ้อยบุญศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 098-105-3845

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนิตยา อารีรักษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางปรัศนี ขันเงิน

ครู คศ. 1

นางอุดร ไชยมา

ครู คศ. 1

นางพรสุดา รัตนะวงษ์

ครู คศ. 1

นางสาวิตรี ภัยกุมพันธ์

ครู คศ 1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสำราญจิต โคมร้าย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางผ่องศรี ขันเงิน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางพิชญ์ศินี ปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววรรณวิสา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจินตนา จันทะขันธ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรรัตน์ อ่อนจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ