Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุนาพร ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 099-653-2256

พนักงานส่วนตำบล

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายพงษ์ดนัย แสนวงษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายวิทยา พลไชย

คนงานประจำรถขยะ

นายพูนศิลป์ ขันเงิน

คนงานประจำรถขยะ

นายยอด เวชกามา

คนงานประจำรถขยะ

นายศิริชัย พลไชย

คนงานประจำรถขยะ

จ้างเหมาบริการ

นางสาววชิรา ประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ